Navigace

Obsah

M A T R I K A 

pondělí a středa 8:00 - 11:45     12:30 - 14:30

matrikářky: Jana Táborská

                  Jaroslava Kaňková - zástupkyně

prosíme nejdříve dohodnout telefonicky termín - telefon 321 693 131

 

matriční obvody: Stříbrná Skalice (Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice,

                                                         Kostelní  Střimelice, Hradec)

                            Vlkančice (Vlkančice, Pyskočely)

Matrika zajišťuje:

1. vydávání matričních dokladů (rodných, oddacích a úmrtních listů) a jejich druhopisů

2. umožnuje nahlížení do matrik (knihy - narození, úmrtí, oddací)

3. sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti (je nutné předložit občanské průkazy, rodné listy a žena těhotenský průkaz, pokud je žena rozvedená, tak předloží rozsudek soudu o rozvodu s nabytou právní mocí, pokud je vdova pak úmrtní list manžela, pokud rodiče mají již spolu jiné dítě, pak rodný list tohoto dítětě)

4. žádost o uzavření manželství (nutné předložit dotazník k uzavření manželství, rodný list, občanský průkaz, je-li některý ze snoubenců ovdovělý pak úmrtní list zemřelého manžela/ky, rozvedený doloží soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci)

5. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině (nutné předložit občanský průkaz, rodný list)

6. vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků (nutné předložit rodné listy, občanské průkazy, případně rozvodové rozhodnutí s nabytím právní moci nebo úmrtní list)

7. eviduje prohlášení o uzavření manželství církevním obřadem

8. uzavření manželství v obřadní síni Obecního úřadu Sázavská čp. 323 (zasedací místnost), v obřadní síni radnice Stříbrná Skalice čp. 19 nebo společenská místnost v multifunkčním centru Stříbrná Skalice čp. 71 případně na jiném vhodném místě   ve svém matričním obvodu za poplatek dle zákona

oddací hodiny pondělí - pátek: 10:00 - 14:00

                       sobota: 10:00 - 16:00

9. vystavuje rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení

10. ověřuje shody opisů nebo kopií listín - vidimace

11. ověřuje pravost podpisů na listinách - legalizace

 

Stránka

  • 1

Budova radnice

Budova radnice

Obřadní síň

Obřadní síň

 

 

 


Stránka

  • 1