Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice

Starosta
PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.   321 693 130
736 643 090

 

Místostarostové

Filip Smolík
(školství, tělovýchova, sport a sociální)


Jakub Hlavatý 
(životní prostředí, veřejný pořádek, bezpečnost a kultura)


MA. Martina Urbanová
(územní plánování a urbanismus, památková péče, pozemní stavitelství), člen stavební komise

725 661 019
f.smolik@stribrnaskalice.cz


724 131 332
j.hlavaty@stribrnaskalice.cz
 


607 719 278
m.urbanova@stribrnaskalice.cz
 

 
Členové Zastupitelstva

Martin Valenta předseda finančního výboru
Pavel Škarda předseda kontrolního výboru
Dominik Matouš předseda stavební komise
Adriana Kutíková, Ing  
Šárka Semrádová  
Zbyšek Zelík, Ing.  
Jiří Procházka  
Václav Velebný  
Petr Černohous, Mgr.