Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

Matrika

pondělí a středa 8:00 - 11:45     13:00 - 17:00

matrikářka: Jaroslava Kaňková

oddávající: starosta Josef Havlík
                    místostarosta Martin Valenta

prosíme nejdříve dohodnout telefonicky termín - telefon 321 693 131

matriční obvody: Stříbrná Skalice (Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní  Střimelice, Hradec),  Vlkančice (Vlkančice, Pyskočely)

1. vydávání matričních dokladů (rodných, oddacích a úmrtních listů) a jejich druhopisů - Žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v EU 

2. umožnuje nahlížení do matrik (knihy - narození, úmrtí, oddací)

Žádost o náhled nebo výpis z matriky dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Do matričních knih může nahlédnout dotyčná osoba, jíž se zápis týká, nebo členové její rodiny v linii přímé a zplnomocněný zástupce. V případě osvojení mohou do zápisu nahlédnout pouze osvojitelé, osvojenec pak až po dosažení 12 let věku.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., sazebník Položka 2

Pokud potřebujete potvrdit nebo úředně ověřit osobní údaje zapsané v matričních knihách, obraťte se na městský nebo obecní úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, uveden – údaje se poskytují pouze oprávněným osobám.

Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1písm.a), b) a d) nebo odstavci 5 zákona č. 301/2000 Sb. o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční knihy narození jsou archivovány u příslušného matričního úřadu po dobu 100 let od posledního zápisu, knihy manželství, registrovaného partnerství a úmrtí po dobu 75 let od posledního zápisu. Pak jsou knihy předávány příslušnému státnímu archivu.

3. sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti (je nutné předložit občanské průkazy, rodné listy a žena těhotenský průkaz, pokud je žena rozvedená, tak předloží rozsudek soudu o rozvodu s nabytou právní mocí, pokud je vdova pak úmrtní list manžela, pokud rodiče mají již spolu jiné dítě, pak rodný list tohoto dítětě)

4. žádost o uzavření manželství (nutné předložit dotazník k uzavření manželství, rodný list, občanský průkaz, je-li některý ze snoubenců ovdovělý pak úmrtní list zemřelého manžela/ky, rozvedený doloží soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci)

5. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině (nutné předložit občanský průkaz, rodný list)

6. vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků (nutné předložit rodné listy, občanské průkazy, případně rozvodové rozhodnutí s nabytím právní moci nebo úmrtní list)

7. eviduje prohlášení o uzavření manželství církevním obřadem

8. uzavření manželství v obřadní síni Obecního úřadu Sázavská čp. 323 (zasedací místnost), v obřadní síni radnice Stříbrná Skalice čp. 19, případně na jiném vhodném místě   ve svém matričním obvodu za poplatek dle zákona

oddací hodiny:

  • pondělí - pátek: 10:00 - 14:00
  • sobota: 10:00 - 16:00

9. vystavuje rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení

10. ověřuje shody opisů nebo kopií listin - vidimace

11. ověřuje pravost podpisů na listinách - legalizace

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

16.6.2024 10:06

Aktuální teplota:

22.1 °C

Vlhkost:

65.5 %

Rosný bod:

15.4 °C

Aktuální stavy toků

16.6.2024 09:20

Aktuální výška:

89 cm

16.6.2024 09:40

Aktuální výška:

102 cm

16.6.2024 09:10

Aktuální výška:

97 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácov normální
LG Český Šternberk normální
LG Poříčí nad Sázavou normální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:65
TÝDEN:1423
CELKEM:1185689