Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

Matrika

pondělí a středa 8:00 - 11:45     13:00 - 17:00

matrikářka: Jaroslava Kaňková

oddávající: starosta Miroslav Šmied
                    místostarosta Martin Valenta

prosíme nejdříve dohodnout telefonicky termín - telefon 321 693 131

matriční obvody: Stříbrná Skalice (Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní  Střimelice, Hradec),  Vlkančice (Vlkančice, Pyskočely)

 

 

Matrika zajišťuje:

1. vydávání matričních dokladů (rodných, oddacích a úmrtních listů) a jejich druhopisů - Žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v EU 

2. umožnuje nahlížení do matrik (knihy - narození, úmrtí, oddací)

Žádost o náhled nebo výpis z matriky dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Do matričních knih může nahlédnout dotyčná osoba, jíž se zápis týká, nebo členové její rodiny v linii přímé a zplnomocněný zástupce. V případě osvojení mohou do zápisu nahlédnout pouze osvojitelé, osvojenec pak až po dosažení 12 let věku.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., sazebník Položka 2

Pokud potřebujete potvrdit nebo úředně ověřit osobní údaje zapsané v matričních knihách, obraťte se na městský nebo obecní úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, uveden – údaje se poskytují pouze oprávněným osobám.

Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1písm.a), b) a d) nebo odstavci 5 zákona č. 301/2000 Sb. o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční knihy narození jsou archivovány u příslušného matričního úřadu po dobu 100 let od posledního zápisu, knihy manželství, registrovaného partnerství a úmrtí po dobu 75 let od posledního zápisu. Pak jsou knihy předávány příslušnému státnímu archivu.

3. sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti (je nutné předložit občanské průkazy, rodné listy a žena těhotenský průkaz, pokud je žena rozvedená, tak předloží rozsudek soudu o rozvodu s nabytou právní mocí, pokud je vdova pak úmrtní list manžela, pokud rodiče mají již spolu jiné dítě, pak rodný list tohoto dítětě)

4. žádost o uzavření manželství (nutné předložit dotazník k uzavření manželství, rodný list, občanský průkaz, je-li některý ze snoubenců ovdovělý pak úmrtní list zemřelého manžela/ky, rozvedený doloží soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci)

5. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině (nutné předložit občanský průkaz, rodný list)

6. vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků (nutné předložit rodné listy, občanské průkazy, případně rozvodové rozhodnutí s nabytím právní moci nebo úmrtní list)

7. eviduje prohlášení o uzavření manželství církevním obřadem

8. uzavření manželství v obřadní síni Obecního úřadu Sázavská čp. 323 (zasedací místnost), v obřadní síni radnice Stříbrná Skalice čp. 19, případně na jiném vhodném místě   ve svém matričním obvodu za poplatek dle zákona

oddací hodiny:

  • pondělí - pátek: 10:00 - 14:00
  • sobota: 10:00 - 16:00

9. vystavuje rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení

10. ověřuje shody opisů nebo kopií listin - vidimace

11. ověřuje pravost podpisů na listinách - legalizace

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

2.7.2022 06:19

Aktuální teplota:

12,1 °C

Vlhkost:

99,8 %

Rosný bod:

12,1 °C

Aktuální stavy toků

2.7.2022 05:50

Aktuální výška:

99 cm

2.7.2022 05:00

Aktuální výška:

113 cm

2.7.2022 05:50

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovnormální
LG Český Šternberknormální
LG Poříčí nad Sázavounormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 34
TÝDEN: 1354
CELKEM: 1024282