Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

POPLATKY ZA PSA

Poplatek ze psů

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Stříbrná Skalice.

 

Ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Držitel psa je povinen rovněž oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře apod.).

 

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

za prvního psa 100 Kč

za druhého psa 150 Kč

za každého dalšího psa téhož majitele 500 Kč

za druhého psa držitele, kterým je osoba starší 65 let 150 Kč

a za každého dalšího psa držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

 

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Obdobný postup platí pro výpočet poměrné výše poplatku při změně místa přihlášení nebo sídla.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný dnem, kdy držitel psa splní svou ohlašovací povinnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené vyhláškou pro ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.

Osvobození

Od poplatku je osvobozena držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, kterým je osoba starší 65 let věku, a to včetně roku dovršení této věkové hranice (osvobození se nevztahuje na druhého a každého dalšího psa tohoto držitele).

V případě, že držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou obce Stříbrná Skalice č. 6/2020, o místním poplatku ze psů (dále jen "vyhláška"), nárok na osvobození zaniká.

 

Zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře, apod.)

Povinné „čipování“ psů! (250.12 kB)

 

 

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

2.10.2023 00:29

Aktuální teplota:

9,5 °C

Vlhkost:

94 %

Rosný bod:

8,6 °C

Aktuální stavy toků

1.10.2023 23:20

Aktuální výška:

69 cm

1.10.2023 23:20

Aktuální výška:

103 cm

1.10.2023 23:20

Aktuální výška:

96 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovsucho
LG Český Šternberksucho
LG Poříčí nad Sázavounormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:3
TÝDEN:3
CELKEM:1122322