Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

Přihlášení k trvalému pobytu _osobní doklady

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
 

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
   

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.
   

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis), 
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.  

Poplatky a termíny 

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.
 

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

 

Kde všude hlásit změnu trvalého pobytu

Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravila podrobný návod pro všechny občany, jak postupovat a kam všude hlásit změnu trvalého pobytu.

Stěžejní je přitom informace, zda se občan stěhuje v rámci kraje nebo mimo něj.

Na co se tedy má stěhující občan připravit?

 

 1. Místně příslušný obecní úřad

První kroky mají vést na nový, místně příslušný obecní úřad, na kterém občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklad, který ho k užívání místa opravňuje (kupní smlouva, nájemní smlouva, souhlas majitele s trvalým pobytem).

Správní poplatek je 50,- Kč.

 

 1. Zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovny sice napojeny na základní registry jsou, přesto je však nutné pojišťovně změnu do 30 dnů od přestěhování nahlásit.

 

 1. Finanční úřad

Finanční úřady postupují podle toho, zda se jedná v daňovém řízení o registrovaný subjekt či nikoli. Dle toho volí další postup.

Je ale napojen na základní registry a proto není potřeba změnu individuálně hlásit.

 

 1. Česká správa sociálního zabezpečení

Zde je potřeba hlásit změnu pobytu pouze v případě, že občan pobírá důchod. Postup se liší dle zvolené výplaty důchodu. Pokud je vyplácena v hotovosti Českou poštou, pak stačí změnu nahlásit kterékoli poště.

Pokud je důchod zasílán na účet, pak je nutné tuto změnu ohlásit přímo ČSSZ, například prostřednictvím vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

 

 1. Úřad práce

V oblasti státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na dítě atp.) není potřeba změnu hlásit, úřady si vše aktualizují prostřednictvím základních registrů samy.

Pokud jde ale o další agendy (např. podpora v nezaměstnanosti, pomoc v hmotné nouzi), pak je nutné tuto změnu nahlásit novému kontaktnímu pracovišti.

 

 1. Řidičský průkaz, registr vozidel

Pokud jde o změnu pobytu v rámci obce, není nutné ji hlásit. V případě stěhování do jiné obce je však nutné změnu nahlásit na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů.

Poplatek za výměnu řidičského průkazu je 50,- Kč. S sebou si občan musí vzít současný řidičský průkaz, pasovou fotografii a občanský průkaz.

V případě, že občan vlastní auto, pak musí nahlásit změnu i na registru vozidel a to nejpozději do deseti pracovních dnů. Správní poplatek je opět 50,- Kč.

Pokud je trvalý pobyt v jiném kraji, než byl ten předešlý, pak je nutné změnit i registrační značky. Ty jsou po zaplacení registračního poplatku již vydávány zdarma.

Co s sebou? Velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění vozidla (zelená karta), potvrzení o technické kontrole, v případě potřeby i obě registrační značky vozidla.

 

 1. Živnostenský úřad

Zde není potřeba změnu hlásit, vše probíhá v rámci základních registrů.

 

 1. Katastrální úřad

I tento úřad si změny aktualizuje automaticky, takže není potřeba nic hlásit.

 

 1. Další instituce, kam je nutné změnu hlásit

Změny je potřeba hlásit i dalším subjektům (převážně těm nestátním). Jde především o:

 • banky,
 • dodavatele energie,
 • plynárny,
 • komerční pojišťovny,
 • lékaři,
 • zaměstnavatel,
 • škola,
 • pošta (v případě SIPO),
 • telefonní operátor atp.

Je připravována možnost, že i tyto komerční subjekty budou napojeny na základní registry, aby tak administrativní zátěž občanů byla ještě více ulehčena.

 

 

 

 

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

16.6.2024 11:06

Aktuální teplota:

23.5 °C

Vlhkost:

65.4 %

Rosný bod:

16.6 °C

Aktuální stavy toků

16.6.2024 10:20

Aktuální výška:

88 cm

16.6.2024 10:40

Aktuální výška:

102 cm

16.6.2024 10:10

Aktuální výška:

97 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácov normální
LG Český Šternberk normální
LG Poříčí nad Sázavou normální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:68
TÝDEN:1426
CELKEM:1185692